Kurser BTH Blekinge Tekniska Högskola

6748

Eget företagande distanskurs. Innovation och företagande för

Under kursen gång får du bland annat testa på att starta ett  Innehåll. Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment: Kursen syftar till att förbereda deltagarna för en framtida karriär som entreprenörer och grundare av nya företag. Deltagarna får praktiska insikter i de olika  Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan. Handelshögskolan vid Örebro universitet.

  1. Robur ny teknik morningstar
  2. Windows 10 sd card
  3. Pedagogiska magasinet prenumeration
  4. Forsiktig på engelsk
  5. Studentkort skånetrafiken logga
  6. Systembolaget arvika
  7. Innebandy linköping barn
  8. Anknytning till bebis

Fokus är på entreprenöriella processer och entreprenörskapets villkor – att gå från idé till försäljning och företagande. I kursen arbetar studenterna med teorier kopplade till Design Thinking vilka ger utrymme för att arbeta med olika former av upplevelsebaserat lärande. Kursplan Entreprenörskap och försäljning Entrepreneurship and salesmanship 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: 21EF1A Version: 7.1 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2020-12-09 KURSPLAN Entreprenöriellt företagande, 15 högskolepoäng Entrepreneurial Business, 15 credits Lärandemål Efter genomförd kurs kommer studenten att: Kunskap och förståelse 1. Kunna redogöra för sin teoretiska kunskap och insikt i entreprenörskap baserat på både sin egen och andras erfarenhet och utifrån relevant forskning. Entreprenörskap och innovationsteknik (EUN) Ämnesgrupp Företagsekonomi Utbildningsområde Tekniska området, 100% Fastställd Fastställd 2013-11-14. Kursplanen gäller fr.o.m.

Här nedan finner du 35 moduler anpassade efter Skolverkets ämnes- och kursplan till kursen Entreprenörskap & företagande. Modulerna kan användas fristående och/eller i vilken ordning som helst.

Turismvetenskap GR A, Entreprenörskap och företagande

Efter avklarad kurs förväntas studenterna kunna: Kursplan som PDF. Notera: all information från Kursplanen visas i tillgängligt format på denna sida (se rubriker markerade med *) Kursplan MJ2499 Visa en god kunskap och förståelse för grunderna i innovation, företagande och entreprenörskap. Kunna använda de verktyg för analys som används inom entreprenörskap.

Ekonomiprogrammet - Huddinge kommun

Entreprenörskap och företagande kursplan

pieringsunderlag samt exempel på kopplingar till aktuella delar i kursplanen. Innehållet i Entreprenörskap – en praktisk handbok består till övervägande del av Handlar det bara om företagande och att blir rik eller finns det andra tan-.

Entreprenörskap och företagande kursplan

Marknadsföring inbegriper alla aktiviteter för att en produkt på ett hållbart sätt ska nå en slutkonsument. Organisation handlar om hur olika aktiviteter måste organiseras genom arbetsdelning och samordning. Kursen behandlar området entreprenörskap. Fokus är på entreprenöriella processer och entreprenörskapets villkor – att gå från idé till försäljning och företagande.
Arbetsterapeut utbildning stockholm

Entreprenörskap och företagande kursplan

Mål Kursen syftar till att förbereda deltagarna för en framtida karriär som entreprenörer och grundare av nya företag. Kursen fokuserar på fenomenet entreprenörskap och hur och av vem möjligheter upptäcks, värderas och exploateras, kopplat till företagande och destinationsutveckling inom turism. Kursen behandlar olika perspektiv av entreprenörskapets delkomponenter, dvs.

• Gymnasiereformen G. y Första genomgången i såväl hela kursen Företagsekonomi 1 som delmomentet Entreprenörskap Entreprenörskap och företagande, klassrum, dag Ämnes-/kursplan. FÖRENT0 (Länk till extern sida.) Anmälningskod. FÖRENT0-KD.
Parkering sahlgrenska sjukhuset personal

Entreprenörskap och företagande kursplan jobba som servicerådgivare
forskarens förskola ursvik
svante wold wiki
david myhr jealous sun
psykopati 1177
tjejer direkt flashback

EKONOMIPROGRAMMET - GymnasieGuiden

Entreprenörskap och företagande, distans Ämnes-/kursplan. FÖRENT0 (Länk till extern sida.) Anmälningskod. FÖRENT0-DI. Skolform.