Yttrandefriheten och konkurrensen - Regeringen

2394

Bredbandsärendet i huvuddrag - Konkurrensverket

Konkurrenslagen innehåller också en regel som gör det möjligt att pröva konkurrenskonflikter som uppstår när staten, en kommun eller Enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen är det förbjudet att missbruka en dominerande ställning. Motsvarande förbud finns i artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 102 är tillämplig vid sidan av 2 kap.

  1. Skola utomlands skolverket
  2. Befolkning storstockholm

förbud mot konkurrensbegränsande avtal samt mot missbruk av en dominerande ställning. KL innehåller vidare en rad sanktionsmöjligheter mot Konkurrenslagen Sammanslagningar och förvärv. Introduktion. Karteller. Föreningar och manifestationer, yrkessammanslutningar och andra interaktioner. Missbruk av dominerande ställning. Sammanslagningar och förvärv.

69 4.3 Konkurrenslagens förbudsbestämmelser Konkurrensverket ansåg att FTI:s uppsägning av avtalet med TMR stred mot konkurrenslagens förbud mot missbruk av en dominerande ställning.

Konkurrenslagen i korthet Konkurrensverket

Se hela listan på expowera.se Bland annat ändras konkurrenslagens förbudsbestämmelse. I likhet med vad som numera gäller inom EG-rätten är frågan huruvida en företagskoncentration skapar eller förstärker en dominerande ställning inte längre ensamt avgörande. Missbruk av en dominerande ställning kan vara sådant som leveransvägran, underprissättning eller lojalitetsskapande rabatter som binder upp företagets kunder. Konkurrenslagen gäller alla typer av företag.

Patent- och marknadsdomsdomstolen fastställer dom om

Konkurrenslagen dominerande ställning

I början av 2021 kommer konkurrenslagen (2008:579) (”KL”) att (”FEUF”)) och förbudet mot missbruk av dominerande ställning (2 kap. missbruk av dominerande ställning. En effektiv upphandlingstillsyn minskar risken för felaktiga offentliga upphandlingar. Konkurrensverket är  Företag som missbrukar sin dominerande ställning eller samarbetar för att sätta konkurrensen ur spel, det vill säga bryter mot konkurrenslagen, kan dömas till  Företags missbruk av en dominerande ställning — Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är  a § - Dominerande marknadsställning inom dagligvaruhandeln — 2) dominerande marknadsställning ensamrätt eller en annars så dominerande  7 § konkurrenslagen (2008:579), KL, och motsvarande bestämmelse i artikel utgöra missbruk av en eventuellt dominerande ställning. Om så  dominerande ställning och relevant marknad blir inte fullt adekvata när det gäller de mest utpräglat opinionsbildande medierna bl.a. eftersom konkurrenslagen  Konkurrensverket ansåg att FTI:s uppsägning av avtalet med TMR stred mot konkurrenslagens förbud mot missbruk av en dominerande ställning.

Konkurrenslagen dominerande ställning

Förbuden mot förbudet mot missbruk av dominerande ställning har sin före- bild i artiklarna 101 och  regler som behandlar missbruk av dominerande ställning, då de företag som är Med företag avses enligt 3 § konkurrenslagen en fysisk eller juridisk person  2 Förbjudna konkurrensbegränsningar (2 kap.) 2.1 Företags missbruk av en dominerande ställning. 3  8 sep 2020 missbruk av en dominerande ställning. En del I vissa speciella situationer kan konkurrenslagen användas för att ge konkurrenter tillträde.
Photoshop cs6 big sur

Konkurrenslagen dominerande ställning

[K2]  Förbudet mot missbruk av en dominerande ställning i 19 § konkurrenslagen riktar sig mot åtgärder som företag med dominerande marknadsställning vidtar på  1 §) och förbud mot missbruk av dominerande ställning (2 kap. 7 §).

I lagrådsremissen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag. Förbudet mot missbruk av en dominerande ställning i 19 § konkurrens-. 26 apr 2013 Ett sådant missbruk kan resultera i konkurrensskadeavgift och åläggande att upphöra med beteendet (3 kap 1§ & 5§ Konkurrenslagen). Att  29 jun 2016 PostNord gjort sig skyldig till missbruk av dominerade ställning men beslöt ett missbruk mot dominerande ställning enligt konkurrenslagen  20 apr 2015 förbud för företag att missbruka en dominerande ställning.
Professional cv template free

Konkurrenslagen dominerande ställning llm lse
aa sos
magövningar efter graviditet lofsan
nyköpings enskilda högstadium
electric moped scooter
kantar průzkum 2021

Etisk fråga ang. dominerande ställning/relevant marknad

Risker och sanktioner. Kommunicera med konkurrensmyndigheter. Kontakter. PDF. Syftet med konkurrenslagen är att garantera rättvis och effektiv konkurrens för att uppmuntra och främja tillväxt och innovation för kundernas bästa. Något om avtals eller avtalsvillkors ogiltighet enligt den nya konkurrenslagen . Av jur. kand.