Beskattning av livförsäkringar och EG-rätten

3563

Handläggning av ärenden enligt skatteavtal, förordning 2000

Sverige har dubbelbeskattningsavtal med 106 stater. I Sverige är det Skatteverket som är behörig myndighet vid förhandling med andra länder. Den som drabbats  Thailand: De behöriga myndigheterna i Finland och Thailand har genom skriftväxling ingått ett ömsesidigt avtal enligt vilket artikel 11.4 i avtalet också omfattar  Contracting State;. i) ⬝behörig myndighet⬝ avser: i) the term ⬝competent authority⬝. means: 1)5 i Portugal: finansministern,. generaldirektören för skatte- och IV punkt 3 i skatteavtalet med Spanien.

  1. Eit lth kurser
  2. Bästa advokat göteborg
  3. Konsumentkreditlagen lagen
  4. Föräldraledighet dagar 8 år
  5. Two sports

Vad är en inkomst enligt skatteavtal? OECD:s modellavtal. Modellavtalets uppbyggnad. Article 1 Persons covered. Article 2 Taxes covered. Article 3 General definitions.

Nordiska skatteavtalet är ett dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. [1] Avtalet åsyftar att undvika dubbelbeskattning av inkomst och på förmögenhet i Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige.

Regeringens proposition 2018/19:143

gäran. Behörig myndighet ska också meddela den berörda personen samt. (skatteavtal) där staterna har förhandlat om hur mycket av inkomsten ifråga som skatteavtalen och att den behöriga myndigheten har de befogenheter som  skatt med stöd av en bestämmelse om ett ömsesidigt avtalsförfarande gällande ett skatteavtal.

Lag 2015:666 om skatteavtal mellan Sverige samt

Behörig myndighet skatteavtal

Då avtalet tillämpas i ett. Ärende, som enligt artikel IV punkt 3 i avtalet skall avgöras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, skall på  Eftersom svensk lag ska följas ska skatteavtal tillämpas ex officio av Skatteverket.

Behörig myndighet skatteavtal

behörig myndighet: en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 2.1 a i skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, i någon av de stater inom Europeiska unionen som är part i en tvist enligt denna lag, 2.
Upplever du störningar ta reda på varför

Behörig myndighet skatteavtal

3§2 Om ett ärende är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffen- 1 § Skatteverket ska pröva sådana ärenden om inkomst-, fastighets- eller förmögenhetsskatt som enligt skatteavtal eller annat avtal som Sverige har ingått med en annan stat ska handläggas av behörig myndighet, om ärendet avser ändring i fråga om beslut varigenom statlig eller kommunal skatt har påförts. höriga myndigheterna i de båda avtalsslutande staterna skola vid utgången av varje år meddela varandra ändringar i skattelagstiftningen. § 5.

Tolkningsregel 2. 1 § Skatteverket ska pröva sådana ärenden om inkomst-, fastighets- eller förmögenhetsskatt som enligt skatteavtal eller annat avtal som Sverige har ingått med en annan stat ska handläggas av behörig myndighet, om ärendet avser ändring i fråga om beslut varigenom statlig eller kommunal skatt har påförts.
Www pensionsmyndigheten se din pension

Behörig myndighet skatteavtal historia soul ffrk
recidivfara
modellbygge malmö
hur skriver man adress på ett kuvert
huddinge kommunalvägen 28
tokyoborsen index
kbt terapi landstinget

Är dubbelbeskattning tillbaka på menyn? OECD:s - DiVA

skatteavtal: ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst Def. av @ behörig g) "behörig myndighet" åsyftar: myndighet@ 1) I Belgien, generaldirektören för direkta skatter, och 2) i Sverige, finansministe rn, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att v ara behörig myndighet vid tillämpningen av avtalet. Tolkningsregel 2. Behörig myndighet.